Waarom

De voordelen op een rij

Op maat gemaakt.

Mediation is maatwerk. Juist doordat u zelf actief bij het geheel bent betrokken, vindt u een passende, persoonlijke oplossing.

Kostenbesparend

Het proces verloopt niet alleen sneller dan een juridische procedure, het is vaak ook goedkoper. U schakelt immers maar één mediator in en kunt de kosten delen.

Relatiebehoud

Mediation vindt plaats onder neutrale begeleiding en creëert ruimte voor beide partijen. Hierdoor vergroot u de kans op het vinden van een gezamenlijke, constructieve oplossing aanzienlijk.

Samenhangend

In sommige situaties lopen tegelijkertijd met elkaar verwante bezwaren, beroepen of klachten. In een reguliere situatie kunnen deze procedures niet altijd samenhangend worden behandeld. Bij mediation kan dit wel.

Zo werkt het

Snel, safe en constructief

Beide partijen ondertekenen bij het begin van een mediation samen met de mediator een mediationovereenkomst. Daarin staat onder andere dat alle betrokkenen zich actief inzetten om het conflict op te lossen.

Tijdens de mediation stimuleert de mediator beide partijen tot overleg, stelt vragen en vat het geheel samen. Met als doel: de werkelijke belangen en wensen van de betrokkenen in kaart brengen en de communicatie zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Vervolgens stimuleert de mediator de partijen om zelf een passende oplossing voor het conflict te zoeken. Juist doordat beide partijen – en dus niet de mediator – bepalen hoe de oplossing eruit ziet, wordt deze beter ‘gedragen’ en later vaak ook als positiever ervaren.

De uitkomst en concrete afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation beëindigd.

Kosten

Eerlijk en overzichtelijk

Conform de NMI gedragsregels, werk ik op basis van een uurtarief van €155 (excl. BTW). Dit tarief is onafhankelijk van het wel of niet behalen van een oplossing. Naast de mediationgesprekken bereken ik tevens het tussentijds contact, de eventuele verslaglegging en mogelijke externe kosten zoals zaalhuur of het inschakelen van derden. Indien de gesprekken niet plaatsvinden in mijn praktijk breng ik 50% van de reistijd in rekening (€0,30 per kilometer excl. BTW op basis van www.routenet.nl). Hoe en óf u de kosten met de wederpartij wenst te delen, bepaalt u zelf en wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.